نفت ذخیره شده ایران فروش رفت
tabnak.ir
04-Jul-2012

تانکرهای باقیمانده نیز عازم کشورهایی در آسیا و کشورهای مصر، ونزوئلا هستند. . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark