حکم سرپرستی کیهان را از رادیو شنیدم
tarikhirani.ir / امید ایران‌مهر
03-Jul-2012

من در آلمان بودم که حاج احمدآقا تماس گرفت و گفت آقا می‌خواهند به شما حکم بدهند. گفتم خواهش می‌کنم این کار را نکنند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark