کنيا2 ايرانی بازداشتی را به برنامه ريزی برای”عمليات تروريستی“متهم کرد
جــرس
02-Jul-2012

به گزارش منابع بين المللي، مقام های رسمی در کنيا می گويند دو ايرانی که چندی پيش در ارتباط با حمل مواد منفجره در اين کشور دستگير شده اند، متهم به "برنامه ريزی حمله به منافع آمريکا و اسرائيل" شده اند و يک مقام رسمی کنيا نيز اين دو را از اعضای نيروی قدس سپاه، واحد برون مرزی سپاه پاسداران خواند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark