پاسخ به چند سؤال در ارتباط با خاطرات و مصاحبۀ تلویزیونی ثابتی-ایرج مصداقی
iranpressnews.com / - ایرج مصداقی
02-Jul-2012 (one comment)

پس از انتشار کتاب «در دامگه حادثه» به سوالات زیادی در این رابطه از طریق ایمیل، فیس‌بوک، چت، تلفن و حضوری پاسخ دادم. گفتگو‌های طولانی نیز در مورد کم و کیف بحث‌های مطرح شده با افراد داشتم. از آن‌جایی که دانستن را حق مردم می‌دانم بی مناسبت ندیدم نظرم را در پاسخ به سؤالات مطرح شده بطور مشروح و شفاف در اختیار عموم قرار دهم.

آیا این احتمال را نمی‌دهید که ثابتی در یک معامله با رژیم به انتشار خاطراتش (در دامگه حادثه) دست زده باشد؟

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
jmyt17

سؤال

jmyt17


 Sabethi Dirt we will find you, Hide like a Rat.

Wondering when a family thinking dady is a human killer.

Rat