نامه جبهه ملی به اوبامادرمورد ادعای واهی مالکیت امارات برجزایرایرانی
JMI News / JMI News
02-Jul-2012 (one comment)

 ما متعجب از سیاست خارجی ایالت متحده هستیم که با وجود سدها موسسات تحقیقاتی و اندیشکده هنوز از تجربه کودتای 28 مرداد 32 نیاموخته زیرا که:
الف- اختلاف بین ایران و امارات ربطی به آمریکا ندارد و مشکلی است که باید تنها بین این دو حل شود،
ب- ملت ایران حافظه تاریخی بسیار قوی دارد و هیچگاه تضییقات و مظالم وارده به کشورش را فراموش نخواهد کرد،
پ- برای ملت ایران جمهوری اسلامی مساوی با ایران نیست. این نظام ناقص الخلقه قرون وسطایی بزودی رفتنی است. ت- ملتی که از سه دهه پیش علیه حکام این "جمهوری" در اشکال گوناگون می رزمد، چلبی بردار نیست و جز یک نظام ملی و دمکراتیک، حکومت دیگری را برنخواهد تافت.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
First Amendment

.......

by First Amendment on

This item would've been worthy of being the centre of a blog.