مرا در میان مردم اعدام نکن، مرا بر بالای دار نگاه نکن
بی بی سی
01-Jul-2012

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، وکیل دادگستری، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری است

هفته گذشته باز چهار مرد جوان به اتهام تجاوز به عنف در بزرگ راه شهید محلاتی تهران، به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس می گوید که ساعت و محل اجرای حکم اعدام از پیش به آگاهی مردمان رسیده بود و از این رو ۳۰۰۰ نفر هنگام به دار کشیدن محکومان حضور داشته اند و ناظر جان دادن آنان.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark