قهرمان کشتی فرنگی مرتکب قتل شد
IRINN
01-Jul-2012

یک کشتی‌گیرِ فرنگی‌کار وزن ٩٦ کیلوگرم، روز جمعه، وقتي همراه با برادرش براي شکار و تفريح به يکي از مناطق اطراف کرمانشاه رفته بود با چند نفر از افراد محلی درگیر شده و با شلیک گلوله به سمت یکی از آنها باعث مرگ وی می شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark