مرگ تلخ مرد ۳۵ ساله و فاجعه وضعيت درمان در کشور
روزنامه ايران
01-Jul-2012

روزنامه ايران نوشت: «امير» نه پول داشت و نه کسی که از وی نگهداری کند، روزهای پايانی عمرش را روی تشک معمولی و در گوشه‌ای از راهرويی خلوت و بدون هيچ امکاناتی به انتظار مرگ نشسته بود، بدنش زخم بستر داشت و چون قطع نخاعی بود نمي‌توانست حرکت کند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark