انتقاد بان کی مون از معاون رئیس جمهوری ایران
BBC
28-Jun-2012


دبیر کل سازمان ملل اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران را که گسترش مواد مخدر را نتیجه اقدامات "صهیونیست ها" و منبعث از تعالیم تلمود، از متون مذهبی یهودیان، دانسته بود، مغایر مسئولیت و شئون رهبران سیاسی جهان خواند.

>>>
recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark