" پايان تابستان با لشکر بيکاران مواجه مي‌شويم "
ايلنا
28-Jun-2012

عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: در پايان سه ماهه فصل تابستان با افزايش بي‌سابقه نرخ بيکاری مواجه مي‌شويم.

علی دهقان‌کيا با انتقاد از نحوه حمايت از واحدهاى توليدى کشور به ايلنا گفت: واردات بي‌رويه کالاهای چينی و عدم حمايت کافی از واحدهای توليدی موجب بروز بحران بيکاری شده است.

عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزايش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و گفت: به رغم اينکه برخی از مسئولين بحرانی شدن وضعيت واحدهای بحرانی را به مسائل تحريم ارتباط مي‌دهند اما هم اکنون شاهديم که علت عمده مشكلات واحدهای بحرانی کشور به دليل اعمال مديريت نا صحيح است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark