حمله به ایران به بهانه جلوگیری از اتمی شدن زنجیره ای منطقه
rahetudeh.com
28-Jun-2012

حاصل این روند آن
خواهد بود که اسرائیل نه تنها  امتیاز کنونی خود را بعنوان
تنها قدرت اتمی در   منطقه از دست خواهد داد بلکه خود نیز  در
محاصره کشورهای اتمی مسلمان  قرار خواهد گرفت.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark