انتقاد بان کی مون از حمله معاون رئیس جمهوری ایران به کتاب مذهبی یهودیان
BBC
28-Jun-2012

دبیرکل سازمان ملل از اظهارات یک مقام ارشد دولت ایران علیه متون مذهبی یهودیان انتقاد کرده است.

دبیرکل سازمان ملل اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران را که گسترش مواد مخدر را نتیجه اقدامات "صهیونیست ها" و منبعث از تعالیم تلمود، از متون مذهبی یهودیان، دانسته بود، مغایر مسئولیت و شئون رهبران سیاسی جهان خواند.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark