۳۳ پیامبر خدا در ایران مدفون هستند
tabnak.ir
26-Jun-2012

حضرت اسماعيل 12 پسر داشت كه بزرگ‌ترين آن‌ها حضرت قيدار بوده كه پس از
وفات حضرت اسماعيل و دفن او در حجر، قيدار جانشين پدر شد و مردم را به
توحيد دعوت كرد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark