مصرِ «مرسی» به سمت ایران نخواهد آمد؟!
tabnak.ir
25-Jun-2012

مرسی با وجود داشتن حامیان قاطع و پرشمار، همچنان نماینده بیشتر مردم مصر و همه گروه‌های سیاسی این کشور به شمار نمی‌رود

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark