پیامکی برای نان و شیر و تمرین نافرمانی مدنی
ایران آنلاین / مهدی ساوالان پور
24-Jun-2012

فته گذشته تلفن‌های همراه شهروندان  تهرانی، دریافت کننده پیامکی بود با این مضمون:

«شنبه، یکشنبه، دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم نان و شیر خریداری نمی کنیم. فقط سه روز با هم متحد باشیم. برای کمک به هموطنان کم درآمد و آسیب پذیرمان. لطفا اطلاع رسانی کن هموطن»

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark