هرانا؛ ضرب و شتم یکی از زندانیان بند ۳۵۰ از سوی قاضی صلواتی
خبرگزاری هرانا
24-Jun-2012

طی روزهای اخیر قاضی صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در جلسهٔ محاکمهٔ علی قشقائی با لگد ضربه‌ای به بیضه‌ی این زندانی وارد نموده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark