خصوصي‌سازى باعث افزايش بيکاری كارگران گيلانى شده است
ايلنا
20-Jun-2012

يك فعال كارگرى در گيلان افزايش هزينه‌های توليد بعد از حذف يارانه‌های بخش توليد را نگران کننده دانست.

محمد يعقوبى در اين زمينه به خبرنگار ايلنا گفت: افزايش هزينه‌های توليد، فرسودگی ماشين آلات بخش توليد، واردات بي‌رويه کالا‌های خارجی که در داخل نيز توليد مي‌شوند نمونه‌ای از دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان صنايع است که امکان رقابت محصولات‌شان را سلب مي‌كند و باعث مي‌شود توليدات آنها به جاى مصرف در انبارها ذخيره شوند.

دبير اجرايى خانه كارگر گيلان نرخ بيکاری در اين استان را ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد کرد و با ابراز نگرانى از افزايش جمعيت بيکار و جويای کار اين استان، اظهار داشت: با افزايش تعداد بيکاران، بسياری از جوانان تحصيل‌کرده جويای کار مجبور شده‌اند جهت تامين معاش زندگی تن به انجام کارهايی بدهند که تمايلی به آن ندارند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark