«انتشار اسناد زمین‌‌خواری لاریجانی‌ها با هدف انتقامجویی»
Deutsche Welle Persian
19-Jun-2012

به ادعای سایت الف انتشار اسناد محرمانه درباره زمین‌های صادق و جواد لاریجانی در یکی از سایت‌های خارج کشور کار یک "نهاد" است و هدف از آن "انتقامجویی‌" است. این اسناد حاکی از"زمین‌خواری گسترده لاریجانی‌ها" هستند.

به گزارش سایت "الف" انتشار نامه‌ها و اسناد محرمانه درباره زمین‌های صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر این قوه، در یکی از سایت‌های خارج از کشور کار یک "نهاد" است و هدف از این کار انتقامجویی به خاطر مبارزه با فساد عنوان شده است.

سایت "بامداد خبر"، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، تصاویر نامه‌نگاری‌های محمدجواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی را منتشر کرده بود که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی و "زمین‌‌خواری" شده بودند.

«تصرف ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین توسط محمدجواد لاریجانی»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark