آماده ایم قدم مثبتی برداریم!
Radio Zamaneh
17-Jun-2012

در آستانه گفت‌وگوی کشورهای گروه ۵+۱ با ایران در مسکو روزنامه آلمانی
"فرانکفورتر آلگماینه "در شماره روز یکشنبه ۱۷ ژوئن خود مصاحبه‌ای را که با
محمود احمدی نژاد در تهران انجام داده، منتشر کرده است. تنش بر سر برنامه
هسته ای، نقش حکومت ایران در سوریه، انتخابات سال ۱۳۸۸ و موضوع فساد در
دولت از مهمترین موارد این گفت‌وگو هستند.

به نوشته این روزنامه آلمانی "احمدی نژاد خود را متدین و
وارسته، مردمی و مترقی می‌داند. اما در نظرغرب او رئیس جمهور منکر هولوکوست
است، که نابودی اسرائیل را پیشگویی می‌کند و یکی از خطرناکترین مردان جهان
است".

لازم به ذکر است که کریستیانه هوفمن (Christiane Hoffmann)خبرنگار
آلمانی در این مصاحبه هرجا که احمدی نژاد "رژیم صهیونیستی" می‌گوید حرف او
را اصلاح می‌کند و به جای آن "دولت اسرائیل" می‌گوید

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark