دولت الاهی یا پلیسی؟
Radio Zamaneh
17-Jun-2012

فرق نمی‌کند کدامیک از دو نامزد ریاست جمهوری مصر برنده شود، چون به قول
ناظران هرج و مرج پیشاپیش بر این کشور حاکم شده است: دادگاه قانون اساسی
مصر انتخابات مجلس سفلی را مغایر با قانون اساسی دانست و کاندیاتوری احمد
شفیق را که از همکاران مبارک و از نظامیان باسابقه است، بلامانع دانست. نه
فقط اسلامگرایان، که ناظران بین‌المللی نیز در این اقدام دست شواری نظامیان
را در کار دیده و آن را نوعی کودتا دانسته‌اند.

نه فقط آمریکایی‌ها از زبان خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا، که
اروپایی‌ها هم از اوضاع جاری در مصر اظهار نگرانی کرده‌اند. در حالی که
خانم کا‌ترین اشتون موضع صریحی اتخاذ نکرده، فرانسیسکا برانتنر (Franziska
Brantner) نماینده سبز‌ها در پارلمان اروپا در گفت‌وگوی روز شنبه ۱۶ ژوئن
با صدای آلمان دست ارتش را در ملغی اعلام کردن مجلس سفلای مصر دخیل دانسته و
از آینده مصر اظهار نگرانی کرده است.

  <... >>>

recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark