اسامی 51 فعال کارگری بازداشتی در کرج
Roshangari
16-Jun-2012

بر اساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکريان، ظهر جمعه 26 خرداد در پی
برگزاری ششمين مجمع عمومی کميته هماهنگی در خانه ای در کرج، نيروهای
انتظامی به محل مراجعه نموده و دهها تن از فعالان کارگری حاضر در محل را
بازداشت و به زندان رجايی شهر کرج منتقل کردند.
اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که تا کنون به دست آژانس خبری موکريان در
مهاباد رسيده عبارتند از: ميترا همايوني، ريحانه صابر، وفا قادري، خالد
حسيني، جلال حسيني، غالب حسيني، شيرکو حسيني، سيدعلی حسيني، محمود صالحي،
سعيد مقدم، سيروس فتحي، محمد عبدي‌پور، عليرضا عسگري، عباس اندرياني،
فتاح سليماني، محمد مولانايي، واحد سيده، صديق خسروي، جليل محمدي، نظام
صادقي، رحمان ابراهيم‌زاده، عباس هاشم‌پور، فردين ميرکي، جميل راست‌خديو،
ريبوار عبداللهي، علی آزادي، فرامرز احمدي، ابراهيم مصطفايي، شمس ا...
محمدپور، رحمان کاردار، ظهير رضوي، قاسم مصطف... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark