۱۰ هزار کارگر به قطع يارانه‌ها اعتراض کردند
Roshangari
16-Jun-2012

ايلنا: بيش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزير کار به تاثيراتی که اجرای قانونی هدفمندی يارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحميل کرده است اعتراض کردند.

به گزارش ايلنا، کارگران در اين نامه از قانون هدفمندی يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعيت اقتصادي‌شان خواستار افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.

در اين طومار که به امضای بيش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايى از جمله دارو شيشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسيده است، کارگران تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون کار را «اصلاحيه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنيت شغلی و معيشت آنان را نشانه رفته است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark