لاوروف: روسیه با تحریم های یک جانبه علیه ایران مخالف است
Voice of Russia
16-Jun-2012

مروز سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پس از دور مذاکرات با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی در پایتخت ایران اعلام کرد که روسیه با تحریم های یک جانبه علیه ایران مخالف است
. . . . . . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark