استقرار ایستگاه پلیس در اطراف دانشگاه تهران
tabnak.ir
16-Jun-2012

رئیس دانشگاه تهران درباره پیگیری حادثه زورگیری یک دانشجو در اطراف دانشگاه تهران، گفت: قرار شد پلیس یک ایست ثابت برای امنیت بیشتر در آنجا مستقر کند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark