مهدوی کنی: نظارت خبرگان حفظ و حراست از رهبر است
بی بی سی
15-Jun-2012

محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان نظارت این مجلس بر رهبر را حراستی خوانده و گفته که معنی آن این است که "نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که (رهبر) تنها به میدان نیاید و صحبت کند."

قای مهدوی کنی در جمع اعضای حزب موتلفه تاکید کرده که در مجلس خبرگان خطاب به نمایندگان این مجلس گفته که "شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید."

مجلس خبرگان، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ایران، وظیفه "تعیین رهبر" جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام "وظایف قانونی" رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark