ایرانیان هیچ خدمتی به تمدن بشری نکرده‌اند!
tabnak.ir
14-Jun-2012

برگزاری این کنفرانس را باید جدید‌ترین نمونه از تلاش‌های ضدایرانی کشورهای
عرب حاشیه خلیج فارس، به سردمداری عربستان سعودی دانست که با هدف نهایی
محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران صورت می‌گیرد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark