هشدار در مورد بحران بيکاری درايران
Roshangari
14-Jun-2012

دويچه وله :دولت محمود احمدي‌نژاد مدعی ايجاد ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار شغل در دو سال گذشته است. کارشناسان اين ادعا را نادرست مي‌دانند و يک فعال کارگری نسبت به هجوم لشکر بيکاران در تابستان هشدار مي‌دهد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark