خاوری درخواست ملاقات با مسئولان را نپذیرفت
tabnak.ir
12-Jun-2012

کانادا باید به حقوق ایران در این‌باره احترام گذارد و برای بازگشت خاوری به ایران اقدامات لازم را انجام بدهند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark