احمدی نژاد: من و همکارانم در «سيبل» حملات قرار گرفته ايم
Radio Farda
11-Jun-2012

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز دوشنبه منتقدان خود را متهم کرد که وی و همکارانش را «سيبل» حملات خود قرار داده اند و گفت که برخی به خاطر «رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند».


آقای احمدی نژاد که برای افتتاح چند پروژه عمرانی به کرمانشاه سفر کرده است به گزارش های مربوط به دست داشتن اعضای دولت وی در اختلاس ها واکنش نشان داد و گفت: «به خاطر رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند. يک جوری می گويند ۲۰ ميليارد تومان در بانک، فلان شد. آن يکی می گويد ۲۰ ميليارد تومان؟ آقا ۱۰۰ ميليارد تومان! کنتور که ندارد. کسی هم نيست که گوش وی را بگيرد که مرد حسابی اين حرفی که زدی را بيا اثبات کن. آزاد است. ظاهرا قلم برداشته شده که هر کی هرچی دلش می خواهد بگويد».


وی با بيان اينکه منتقدان وی هيچ «سندی» برای ادعاهای خود ندارند اظهار داشت: «من مواجهم که هيچ سندی وجود ندارد. نه اينکه در ايران اشک... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark