همبستگی مردم ایران و سوریه در برابر دیکتاتور مشترک
rezapahlavi.org / رضا پهلوی
11-Jun-2012

مردم دلیر سوریه برای دستیابی به حقوق اساسی و انسانی خود همچنان در صحنه مبارزه علیه بشار اسد – دیکتاتور حاکم بر سوریه- هستند. بشار اسد با سرکوب خشونت آمیز و وحشیانه جنبش آزادیبخش مردم سوریه، هزاران شهروند معترض سوری را به خاک و خون می کشد. متاسفانه، عوامل سرکوبگر علی خامنه ای با حمایت از نیروهای امنیتی و سرکوبگر بشار اسد در اعمال جنایت علیه شهروندان سوریه نقش مهمی دارند.

در این شرایط حساس، وظیفه همه کنشگران و فعالین سیاسی و مدنی، مدافعین حقوق بشر ایرانی و سوریه ای است تا دست در دست یکدیگر گذاشته و بر علیه یک دشمن مشترک، شورای امنیت سازمان ملل را وادار به ارجاع پرونده شکایت علیه علی خامنه ای به دادگاه کیفری بین المللی لاهه نمایند.

مردم مبارز و آزادیخواه سوریه بدانند که در این مسیر دشوار برای رسیدن به دموکراسی و آزادی تنها نخواهند ماند. اگر حفظ دیکتاتوری بشار اسد خط قرمز علی خامنه ای است، دموکرا... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark