کارگران شرکت ژيان، پيمانکار سد ژاوه: از شنبه اعتصاب مي‌کنيم
Roshangari
10-Jun-2012

جـــرس: ۴۰۰ نفر از کارگران شرکت ژيان که ۴ ماه است دستمزد، عيدی و سنوات خود را دريافت نکرده‌اند، تهديد کردند که از روز شنبه دست به اعتصاب خواهند زد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ايران، حدود ۴۰۰ نفراز کارگران شرکت ژيان، ۴ ماه دستمزد و همچنين عيدی و سنوات خود را دريافت نکرده‌اند.

اين کارگران اعلام کرده‌اند که اگر تا روز شنبه مطالبات معوق آنان پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

شرکت ژيان يکی از پيمانکاران حاضر در پروژه سد ژاوه واقع در جاده سنندج- کامياران مي‌باشد که در قسمت تزريق و حفاری مشغول به کار مي‌باشد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark