موج‌ فزاينده بيکاری مردم را فقير کرده است
roshangari
10-Jun-2012

فرارو: طبق آمار رسمی مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در سال های اخير افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش در سال‌های اخير بالاترين نرخ بيکاری در گروه سنی 15 تا 29 سال بوده که بين 20 تا 46 درصد برای مردان و زنان در نوسان است. اين در حالی است که دولت در فاصله سال های اخير به ويژه پس از سال 89 مدعی ايجاد 3 ميليون و 200 هزار فرصت جديد شغلی در کشور شده است که اين موضوع با آمارهای ارائه شده همخوانی ندارد.

«راهکار کاهش نرخ بيکاری اين است که اقتصاد بايد رشد کند. رشد اقتصاد نيز با رشد کشاورزی و رشد توليد ايجاد می شود. اين در حالی است که واردات بی رويه موجب از کار افتادن بخش کشاورزی شده و اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها بخش توليد را فلج کرده است.»

دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بيان مطلب بالا در گفتگو با فرارو مي‌گويد؛ ما اکنون به علت اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها با مسئله رکود تورمی مواجه هستيم. يعنی با افزايش قيم... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark