روش‌های سرکوب معترضان در سوریه
//radiozamaneh.com/politics/2012/06/09/15431
10-Jun-2012
اسد در مبارزه با شورشیان به تاکتیکی ناجوانمردانه‌ متوسل شده:
شبه‌نظامیان وفادار به حکومت رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، حملات وحشیانه به
روستاییان به قصد شکستن مقاومت مردم صورت می‌گیرد. اما متخصصان امور سیاسی
شک دارند که این تاکتیک جواب بدهد.

در سوریه جمعیت روستانشین به طرزی روزافزون قربانی خشونت وحشیانه
می‌شود. سازمان ملل در کشتار حوله آشکارا دست حکومت را در کار دید. اگر
اعدام‌های منطقه مزرع‌الغبیر هم به حساب اسد گذشته شود، این را می‌توان
علامت آن دانست که رژیم سوریه در جنگ با شورشیان به یک استراتژی جدید روی
آورده.

 

این استراژی به تاکتیک کلاسیک ترور زمین سوخته دولت علیه چریک‌های مبارز
شبیه است: برای دادن درس عبرت به روستاییان، زهره آن‌ها را می‌گیرند. به
روستا‌ها می‌ریزند و مردم را می‌زنند، غیر نظامیان، حتی بچه‌ها را
بی‌رحمانه دار می‌زنند. هدف این وحش... >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark