يك قتل خاموش ديگر در زندان رجايى شهر
roshangari
10-Jun-2012

مهدی زاليه روز ١٤ خرداد در بيمارستان درگذشت

مهدى زارعيه در روز ١٤ خرداد ١٣٩١ در بيمارستان رجايه كرج به دليل عفونت شديد ريوى و عفونت كليه جانش را از دست داد۰

مهدى زارعيه از اعضاى كومله بود كه در سال ١٣٧١ توسط اطلاعات مهاباد دستگير شد و مدت ٢٤ ماه در اطلاعات مهاباد و عمدتا در سلول انفرادى نگه داشته شد۰ در سال ١٣٧٣ در دادگاه انقلاب اروميه توسط قاضى جليلى زاده حكم اعدامش صادر شد و در سال ١٣٨١ حكم مهدى از اعدام به حبس ابد تغيير كرد۰

در سال ١٣٨٦ مهدى را از زندان اروميه به زندان رجايى شهر تبعيد كردند۔

مهدى زاليه بيست سال را در سياهچالهاى رژيم به جرم آزاديخواهى سپرى كرد, مهدى روزها و شبها را به اميد اينكه آزاد بشود و دوباره به آغوش خانواده اش برگردد گذراند و بعد از بيست سال جنايتكاران جمهورى اسلامى در كمال قساوت او را كشتند۰

بنابر گزارشهاى رسيده به كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى وضعيت زندانيان رجاي... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark