کوچک شدن سفره مردم ايران و کاهش مواد غذايی مصرفی
Roshangari
28-May-2012

نشريه صنعت و توسعه در گزارشی با اشاره به اقلام مصرفی خانوارهای ايرانی از کوچک شدن سفره مردم ايران و کاهش مواد غذايی مصرفی توسط مردم خبر داده است.

خانواده‌ها با اين دولت و آن دولت کاری ندارند، بسياری از آنها اصلا در جريان مسايل سياسی هم نيستند، خانواده‌ها بيکاری فرزندان خود را مي‌بينند، سفره‌هايی که روز به روز کوچک‌تر شده، تغييرات فرهنگی و الگو زندگی که خود را در افزايش تعداد خانه‌های مجردی نشان مي‌دهد و� را از نزديک لمس مي‌کنند. اينها آن‌قدر روشن و ملموس هستند که حتی آمارهای قطره چکانی دولت هم به آنها اذعان دارند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark