فقر و فروش اعضای وجودم...! (تصاویر)
Aftab News
28-May-2012
بسیاری از افرادی که به فروش کلیه روی می‌آورند انسان‌هایی هستند که حتی خانواده‌هایشان نیز از این موضوع بی‌اطلاعند. آنها در تنهایی خود رنج بسیاری می‌کشند تا درد نداری آنها را کسی از آشنایان متوجه نشود. >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark