جوابیه غیر رسمی گوگل در مورد حذف نام خلیج فارس
ملا حسنی
27-May-2012

جوابیه غیر رسمی گوگل در مورد حذف نام خلیج فارس


 
بسمه تعالی خدمت شهروندان شهیدپرور و همیشه در صحنه ایرانی کلهم اجمعین
آقاجان! علت اینکه ما نام خلیج فارس را از روی نقشه‌های خودمان حذف کردیم این بود که دیدیم حکومت شما تاریخ هخامنشی و شاهان گذشته را از کتابهای درسی مدارس حذف کرد و شما هیچی نگفتید. ما هم فکر کردیم که اینها که یک حکومت عربی را بیش از سی سال است که تحمل کرده‌اند لابد از حذف یک نام خلیج فارس هم خواهند گذشت.....................

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark