رشته حجاب وعفاف درحوزه علميه/ ۹ ميليون ايرانی سواد خواندن و نوشتن ندارند
Kalameh
24-May-2012

معاون سوادآموزی وزير آموزش و پرورش گفت: بر اساس آمار در همه گروه‌های سنی ۹ ميليون بي‌سواد در کشور وجود دارد.

در حالی که تلاش بيش از سه دهه نهادهای امنيتی برای ارايه طرحی مناسب برای پوشش و حجاب به بن بست رسيده است، مدير مؤسسه تسنيم نور از تدريس رشته تخصصی حجاب وعفاف به عنوان يکی از گرايش‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه علميه خبر داد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark