3.5 ميليون کودک ايرانی محروم از مدرسه
roshangari
18-May-2012 (one comment)

به گزارش جام جم، فرشيد يزداني، فعال حقوق کودک، نگران تبعات اجتماعی اين جاافتادگی از قافله تحصيل است؛ پيامدهايی که به زعم او، بالارفتن نرخ بيکاری ، استمرار نابرابري‌ها، کاهش فرصت‌های اشتغال و گسترش آسيب‌های اجتماعی تنها بخشی از گرفتاري‌های کشور در سال‌های آينده خواهد بود.

در خصوص حقوق کودکان، مرضيه قاسم‌پور با اشاره به تبعيض‌ها و نبود حمايت‌های قانونی مي‌گويد: در زمينه مسائل مربوط به کودکان قوانين زيادی در کشور وجود دارد اما در عمل اين موضوعات جنبه تزئينی دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعی قرار ندارد که اين مساله در کنار مشکلات خانوادگي، سبب شده قوانين مربوط به کودکان معطل و بي‌نتيجه بماند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Rastin

Tragedy

by Rastin on

Such a tragedy that innocent people have to pay for the stupidity of others. 

 

'Hambastegi' is the main key to victory (courtesy of Bavafa)