اعتصاب غذاى محمد جراحى فعال کارگری و سه نفر ديگر در زندان تبريز
Roshangari
18-May-2012

طبق خبرهاى رسيده از زندان تبريز، محمد جراحى به همراه سه نفر ديگر از همبندانش در اعتراض به وضعيت نامناسب موجود در بند متادون و همچنين احكام غير عادلانه ى خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

لازم به ذكر است كه محمد جراحي، كارگر زنداني، در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبريز به 6 سال حبس تعزيرى محكوم شده است و از تاريخ 29 دى ماه به همراه شاهرخ زماني، براى گذراندن دوران محكوميت خود بازداشت شده اند و اكنون در بندمتادون زندان تبريز در كنار زندانيان مواد مخدر زندانى اند كه بعضا به ايدز و هپاتيت مبتلا هستند.
کانون مدافعان حقوق کارگر

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark