عليخانی در مجلس:گوشت و مرغ از سفره مردم حذف شده است
Roshangari
06-May-2012 (one comment)

وى افزود: متاسفانه دولت نهم كه در يك دوره عالى فرصت خدمت به مردم داشت و يكدستى قدرت را شاهد بوديم و همچنين درآمدهاى افسان‌ اى نفت، كه در 6 سال و نيم اخير معدل 650 ميليارد دلار درآمد داشتيم كه در صد سال اخير بى سابقه بود، نتوانست براى مردم خدمتى كند و عمر دولت را به حركات شعارى و اقدامات بى فايده گذراند.

عليخانى تاكيد كرد: در زمانی که مردم توقع داشتند وضع زندگى آنها به خاطر درآمد حاصل از نفت بهتر شود، دولت بخشى از مردم را زير خط فقر اعلام مي‌كند و بايد بگويم كه كمر مردم زير فشار گرانى خرد شده است.

وى تصريح كرد: متاسفانه قيمت كالاهاى اساسى روز به روز گران تر شده است و گوشت و مرغ گران از سبد غذايى و سفره مردم حذف شده است.

نماينده قزوين با اشاره به اينكه بسيارى از خانواده‌ها به من مراجعه مي‌كنند و از بيكارى فرزندشان مي‌گويند، ادامه داد: متاسفانه با اين وضعيت بيكاري؛ دولت آمارهاى بزرگ از ايجاد اشتغال اعلام مي‌كند و ب... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Arash Kamangir

This wakes a few people up!

by Arash Kamangir on

When a few millions are unable to get enough meat and chickens, they will think twice about IR!