نامه فعالان حقوق کودکان و زنان برای حمايت از فرزندان زندانيان
Roshangari
06-May-2012

مسأله کودکان زندانيان از نخستين و بغرنج‌ترين مشکلات حقوق کودک است. از زمانی که زندان و زندانی بوده حقوق اين کودکان مورد غفلت قرار گرفته و به حاشيه اقدامات حمايتی رانده شده. دستگيری و حبس مادر يا پدر زندگی کودک را دگرگون مي‌کند و آسيب‌های روحي‌ واجتماعی بسياری را دامن مي‌زند.

در ايران نيز مشکلات خاص کودکان زندانيانی چون رسول بداغي، نسرين ستوده، مهدی محموديان، احمد زيدآبادي، علی جمالي، عبدالله مومني، مريم اکبری منفرد، معصومه ياوري، علی اخوان، عليرضا بهشتی شيرازي، بابک داشاب، اميد نوروزيان، ارش سقر، سيامک قادري، فرشاد قربانپور، محمدصديق کبودوند، و بسياری ديگر به گوش همگان نمي‌رسد. در درون اين کودکان چه مي‌گذرد؟ وضعيت ملاقات آنها با پدر يا مادر زنداني‌شان چيست؟ زندانی بودن پدر يا مادر چه تأثيری بر وضعيت تحصيلی آنها دارد؟ شرايط اقتصادی آنها چگونه است؟ پس از زندانی شدن پدر يا مادر، چه تغييری در ميزان حمايت خا... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark