حکم ۲۵ضربه شلاق به‌دليل کشيدن کاريکاتور نماينده مجلس
roshangari
06-May-2012

يک کاريکاتوريست در استان مرکزی به جرم کشيدن کاريکاتوری ازاحمد لطفی آشتياني، نماينده اراک در مجلس اسلامی ايران، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark