انتشار گزارش سالانه‌ نقض حقوق بشر در ايران
Roshangari
19-Apr-2012

ندای سبز:نهاد آمار،نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر ، اقدام به انتشار گزارش سالانه‌ نقض حقوق بشر در ايران کرده است.

اين گزارش در حالی منتشر شده است که نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران توسط جمهوری اسلامي، که ممانعت از گردش آزاد اطلاعات را هم شامل مي‌شود، طبعاً راه‌های گزارشگری و اطلاع رسانی در اين حوزه را هم دشوار کرده است. در چنين شرايطی بديهی ست که به رغم تلاش‌های شبانه روزی گروه‌ها و افراد فعال در اين عرصه، بخش اعظمی از وقايع از حوزه‌ی ديد ايشان مستتر مي‌ماند.

با استناد به اين قسمت از گزارش، شعبات ۲۶، ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که رياست آن‌ها به ترتيب بر عهده‌ی يحيی پيرعباسي، محمد مقيسه و ابوالقاسم صلواتی است، بيش‌ترين احکام را برای فعالين در حوزه‌های مختلف فعاليت‌های سياسی- مدنی در پايتخت صادر کرده‌اند. در اين بين قاضی پيرعباسی با صدور ۳۶ مورد حکم محکوميت، رکورد دار نقض حقوق بشر در بين قضات شاغل در ج... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark