شکنجۀ وحشيانه زندانی سياسی ارژنگ داودی توسط بازجويان وزارت اطلاعات در بند سپاه
Roshangari
18-Apr-2012

بازجويان وزارت اطلاعات شکنجه های وحشيانه و غير انسانی را به دليل انتشار بيانيه های وی به مناسبتهای مختلف و افشای جنايتهای ولی فقيه علی خامنه ای و بازجويانش در شکنجه گاه گوهردشت کرج اعلام کرده بودند.
زندانی سياسی ارژنگ داودی در شرايط حاد جسمی ولی با روحيه ای بسيار بالا به بند زندانيان سياسی بازگردانده شد. هدف از اين شکنجه ها مرعوب کردن ساير زندانيان سياسی می باشد تا اينکه اعمال غير انسانی و قرون وسطايی بازجويان ولی فقيه علی خامنه ای را افشا نکنند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark