کارگران به صورت خودجوش در روز کارگر راهپيمايی مي‌کنند
Roshangari
17-Apr-2012

ايلنا:عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: ‌در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت کشور، کارگران با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت خودجوش راهپيمايی مي‌کنند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark