آبگرفتگی در متروی تهران
خبرگزاری مهر
15-Apr-2012

گزارش تصویری / آبگرفتگی در متروی تهران
بارش باران بهاری باعث آبگرفتگی در ایستگاه مترو خیابان آزادی تهران شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark