اجرای حکم اعدام عارف حميديان، شهروند عرب قريب الوقوع است
Roshangari
14-Apr-2012

دانشجو نيوز:دستگاه قضايی در استان خوزستان اخيرا يک شهروند از اقليت قومی عرب در اين استان را به اعدام محکوم کرده است.

سعيد حميديان، شهردار سابق رامشير و پسر عموی اين زنداني، در گفتگو با تارنمای هرانا اعلام کرده که حکم اعدام عارف حميديان از سوی دستگاه قضايی مورد تائيد قرار گرفته است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark