درگدشت استاد فريدون پوررضا خواننده و موسيقيدان گيلک
roshangari
12-Apr-2012

فريدون پوررضا خواننده و موسيقيدان گيلک و صاحب نظر در زمينه موسيقی فولکلوريک گيلکی است.فريدون پوررضا در ۳ مهر ۱۳۱۱ در لشت نشا متولد شد. تحصيلات ابتدايی را در مدرسه ناصر خسرو به پايان رساند و سپس در مغازه پدر به آريشگری پرداخت.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark