ممنوعیت بحث‌برانگیز ورود افغان‌ها به پارکی در اصفهان
BBC
01-Apr-2012

مسئولان ستاد سفرهای نوروزی در شهر اصفهان در مرکز ایران ورود شهروندان افغان را به "پارک کوهستانی صفه" ممنوع کرده‌اند.


>>>
recommended by iranvatan

Share/Save/Bookmark